quy trình canh tác

Bước đầu tiên, người dân sử dụng phân heo ủ hoai mục dùng để bón lót cho cây. 
Sau đó khi cây sinh trưởng một thời gian, cây đậu trái, nông dân sẽ bón thúc cho cây bằng ủ thêm phân gà, dùng phân gà ủ hoai mục, với chu trình đều đặn bón thúc 1 tháng bón một lần

Người dân sử dụng bảo vệ thực vật là dung dịch trừ sâu tỏi ớt có ủ men vi sinh thuần tự nhiên
Hệ thống tưới kéo nước tưới vào gốc. Vườn để cỏ và tỉa cỏ bằng máy cắt
Sản phẩm được thu hái từng trái, bảo quản nơi thoáng mát

Khám phá ngay

CATALOG NHÂN HÒA VEGIE

Nơi cung cấp những thực phẩm tươi ngon nhất đến tây người tiêu dùng