QUY TRÌNH CANH TÁC

Phân bón sử dụng trong quá trình canh tác là phân gà đã qua xử lý nấm bệnh, ngô và cá ủ vi sinh (chế phẩm).

Từ khi đậu quả đến khi thu hoạch không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Sản phẩm đang được dùng thay thế cho phân bón hóa học là phun nano bạc và phun dung dịch gừng, tỏi, ớt, rượu.

chứng nhận và kiểm định chất lượng

Trước khi mang sản phẩm nhãn tới thị trường, công ty đã tiến hàng kiểm tra các chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Kết quả kiểm định cho thấy không có hàm lượng dư chất hóa học ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. 

catalog nhan hoa vegie

Ghé thăm catalog Nhan Hoa Vegie tại đây.