QUY TRÌNH CANH TÁC

Trước khi cấy cây con đất phả được ủ cùng phân gà hoai mục đã xử lý vi sinh và tro bếp cùng phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Bỉ và Hà Lan.

Nếu phát hện trong đất có các loại sinh vật gây hại: Bọ nhảy, kiến đen, bọ trĩ nhện đỏ. Vườn sẽ tiến hành đốt đất khử trùng.

sinh trưởng và phát triển

Sau khi cấy cây non vào các nhà lồng, cửa nhà kính sẽ được khóa chặt không ra vào trong suốt quá trhìn sinh trưởng và phát triển của cây trồng cho đến khi thu hoạch để hạn chế nấm bênh tối đa.

Nhà lồng được thiết kế vòm được phủ nilong  để giúp tránh mưa và sương muối từ môi trường.

khám phá ngay

catalog nhân hòa vegie

Nơi cung cấp những thực phẩm tươi ngon nhất đến tây người tiêu dùng